Ferienort Obermehlen L u x e   v a k a n t i e   i n   d e   E i f e l Mail: verhuur@eifel.nu?subject=Vraag betreffende Ferienort Obermehlen

De winnaar van het weekeinde met foto’s uit 2015was:

Familie Buinenberg met de foto van hun dochters in de tuin van Eifelster.

Gefeliciteerd met jullie prijs!

De foto staat hieronder afgebeeld.